Index>

Cash, een verontruste maar zeer vrome christen, is gekarakteriseerd als een ‘lens om Amerikaanse tegenstellingen en uitdagingen te doorzien’. Hij was een Bijbelgeleerde en schreef een christelijke roman met de titel Man in White en hij maakte een gesproken woordopname van de hele Nieuwe King James-versie van het Nieuwe Testament. Toch verklaarde Cash dat hij ‘de grootste zondaar van allemaal’ was en beschouwde hij zichzelf in het algemeen als een gecompliceerde en tegenstrijdige man. Cash werd ‘de filosoof-prins van de Amerikaanse countrymuziek’ genoemd.

Index>