Index  – >

 Belangrijke Nummers
Er zijn 3 getallen met dubbele cijfers die speciale aandacht en aandacht vereisen.
Dit zijn 11, 22 en 33.
Ze worden masternummers genoemd omdat ze meer potentieel hebben dan andere getallen. Ze zijn sterk geladen, moeilijk te hanteren en vereisen tijd, volwassenheid en grote inspanning om te integreren in iemands persoonlijkheid.

numerology-4

De 11 is de meest intuïtieve van alle nummers.
Het staat voor verlichting, een kanaal naar het onderbewuste, inzicht zonder rationeel denken, en gevoeligheid, nerveuze energie, verlegenheid en onpraktisch.
Het is een dromer.
De 11 heeft alle aspecten van de 2, versterkt en geladen met charisma,
leiderschap en inspiratie. Het is een getal met aangeboren dualiteit,
dat dynamiek, innerlijke conflicten en andere katalyseert met zijn loutere aanwezigheid.
Het is een getal dat, wanneer het niet gericht is op een doel buiten zichzelf,
naar binnen kan worden gekeerd om angsten en fobieën te creëren.
De 11 loopt de grens tussen grootheid en zelfvernietiging.
Het potentieel voor groei, stabiliteit en persoonlijke kracht ligt in de acceptatie
van intuïtief begrip en van spirituele waarheden.
Voor de 11e wordt zo’n vrede niet zozeer gevonden in logica, maar in geloof.
Het is het nummer van de paranormaal begaafde.

De 22 is de krachtigste van alle nummers.
Het wordt vaak de Master Builder genoemd.
De 22 kunnen de meest ambitieuze dromen omzetten in realiteit.
Het is potentieel het meest succesvolle van alle nummers.
Het heeft veel van de inspirerende inzichten van de 11,
gecombineerd met de praktische en methodische aard van de 4.
Het is onbeperkt, maar gedisciplineerd.
Het heeft grote ideeën, geweldige plannen, idealisme, leiderschap en enorm zelfvertrouwen. Als ze niet praktisch zijn, verspillen de 22’s hun potentieel.
Net als de 11 kan de 22 gemakkelijk van zijn eigen ambitie afstappen,
wat een zware interne druk veroorzaakt.

De 22 bedient de wereld op een praktische manier.

De 33 is de meest invloedrijke van alle nummers.
Het is de Meesterleraar.
De 33 combineert de 11 en de 22 en brengt hun potentieel naar een ander niveau.
Volledig uitgedrukt mist de 33 alle persoonlijke ambitie en
richt hij in plaats daarvan zijn aanzienlijke vermogens op de spirituele
verheffing van de mensheid.
Wat de 33 vooral indrukwekkend maakt, is het hoge niveau van oprechte toewijding.
Dit wordt getoond in zijn vastberadenheid om begrip en wijsheid te zoeken
voordat hij tot anderen predikt.
De 33 in volle kracht is uiterst zeldzaam.
Het getal 33 is alleen van belang als het wordt gevonden tussen de kernnummers:
het levenspad, de wens van het hart, de uitdrukking, de persoonlijkheid, het volwassenheidsnummer of de essentiecyclus of de topcyclus.
In alle andere gevallen moet de 33 worden teruggebracht tot een 6.
Het feit dat de 33 buitengewoon veeleisend en zeldzaam is, is symbolisch
te zien in de berekeningsmethoden.
Een 33-levenspad kan bijvoorbeeld alleen plaatsvinden wanneer elk van de 3
eenheden van de geboortedatum (maand / jaar / dag) wordt opgeteld
bij 11 of wanneer het jaar wordt opgeteld bij 22
(in de 20e eeuw zijn er slechts 7 jaar die toevoegen tot 22:
1939, 48, 57, 66, 75, 84 en 93)
en de geboortedag en -maand samen is 11.
En tenslotte, wanneer de geboortedag 22 is en
de maand en het jaar van geboorte in totaal 11 zijn.

Een andere manier om naar de stamnummers te kijken:
De masternummers 11, 22 en 33 vertegenwoordigen een driehoek.
Een driehoek van verlichting.

Het getal 11 vertegenwoordigt de visie.

Het getal 22 combineert visie met actie.

Het getal 33 biedt richting aan de wereld.

Index  – >