Index  – >

Wat is Numerologie?
Op het moment dat je wordt geboren, krijg je het eerste nummer toegewezen:
de verjaardag.
Die nummers worden gevolgd door vele andere persoonlijke nummers,
zoals het paspoort en sofinummer en het nummer van de bankrekening.
Er zijn mensen die geloven dat al die nummers een speciale betekenis
hebben in je leven.
Volgens hen kun je zelfs een partner voor je berekenen of wat de
beste datum voor je bruiloft zal zijn.
Dit wordt numerologie genoemd.

numerology-6

Wat is numerologie?
Numerologen denken dat elk getal zijn eigen kenmerk en attribuut heeft.
Een drie straalt zo’n compleet andere energie uit dan een zeven.
Met de geboortedatum en naam om te gaan zetten naar een getal,
kun je uitleggen waarom je een bepaald personage bent
of kun je voorspellen wat je de toekomst gaat meemaken,
dus denk in numerologen.
Volgens hen gebeurt er niets per ongeluk.
Alles wordt bepaald door cijfers.

Waar komt de numerologie vandaan?
In het oude Egypte waren alle cijfersystemen, elk een eigen,
bovennatuurlijke kracht.
De Egyptenaren gebruikten de systemen
om het gedrag en het karakter van de man beter te begrijpen.
De beroemde Griekse wiskundige Pythagoras (6e eeuw v. Chr.) wordt
beschouwd als de grondlegger van de numerologie zoals we die nu kennen.
Een bekende uitdrukking was:
‘Alles bestaat uit cijfers, als je de cijfers kent, dan ken je jezelf’.
Volgens Pythagoras was de hele wereld, gemeten en beschreven in
wiskundige patronen en getallen.
En al die nummers gaan terug naar de nummers één tot en met negen,
de basisnummers genoemd.
Op basis van de betekenis van elk van de basisfiguren kan worden
verklaard door bepaalde kenmerken en gebeurtenissen.

numerology-3

Waar kun je numerologie voor gebruiken?
Numerologie wordt gebruikt, om jezelf te leren kennen, het gedrag van
anderen beter te begrijpen om te zien of een partner voor jou is en voor te toekomst.
Voor elke taak kan het levensdoel van elk hart worden berekend of
er goed mee worden omgegaan.
Sommige numerologen gaan nog
een stap verder.
Ze geven een voorbeeld van een aantal kleuren en
dragen alleen die kleuren die bij hun persoonlijke nummer passen.
Of ze plannen activiteiten op een bepaalde dag van de week,
want elke dag heeft ook een eigen nummer.
Met een beetje fantasie is alles vertaald in (een combinatie van) getallen.

Wat is het verschil tussen astrologie en numerologie?
Wanneer een wetenschapper je volledige naam en geboortedatum weet,
heeft hij een numeroscoop voor jou.
Numeroscope lijkt veel op een horoscoop.
In astrologie kijken mensen naar de voorspellende waarde van de
positie van planeten, in numerologie wordt hetzelfde gedaan met getallen.
Maar een numeroscoop geeft vaak meer informatie dan een horoscoop.
Het zegt de belangrijkste les die je in dit leven moet leren en
welke weg je moet bewandelen.
Er wordt vaak aangenomen dat je op aarde gereïncarneerd bent
met de bedoeling om een ​​specifiek doel te vervullen.

    Het systeem van tellen en wiskunde is gebaseerd op tien cijfers.
Waarom? Gewoon omdat je het op je vingers moet kunnen berekenen.
De oude Chinezen ontwikkelden hun eigen nummeringsysteem,
dat gebaseerd was op twee basislijnen,
een yin (onderbroken lijn) en een yang (getrokken lijn).
Het was samengesteld uit 64 symbolen, die in cijfers werden vertaald.
Volgens de Chinese numerologie zijn oneven nummers yang, mannelijk
en verbonden met hitte, vuur, zon, dag en wit.
De getallen zijn yin, vrouwelijk en zijn verbonden met aarde, kou, water,
maan, duisternis en de kleur zwart.
De volgelingen van Pythagoras wisten dat veel (niet wiskundige)
eigenschappen van getallen toenamen.
Oneven getallen waren bijvoorbeeld mannelijk en even cijfers vrouwelijk.
Nummer 1 staat voor creativiteit, want door het toevoegen van verschillende
nummers die elk ander nummer kan maken.
De
2 vertegenwoordigt twee worstelingen en is vrouwelijk, terwijl de 3 mannelijk is.
Vandaar dat som van 2 en 3 (5) het huwelijk vertegenwoordigt.

In de dertiende eeuw hebben wetenschappers een methode ontwikkeld waarmee
ze de Bijbel de letters in cijfers kunnen interpreteren.
Nummers spelen een grote rol in het christendom.
Denk aan de heilige Drie-eenheid, de driedubbele zes (het getal van de duivel)
de zeven geboden en de twaalf apostelen.
Het getal dertien wordt door veel mensen als een ongeluksgetal beschouwd.
Dat komt omdat het symbool staat voor het verraad van Judas,
de dertiende apostel.
In de Middeleeuwen werd voornamelijk numerologie gebruikt
om de toekomst te voorspellen.
In veel westerse landen zoals de Verenigde Staten is
er geen dertiende verdieping.
Hoge gebouwen hebben een dertiende verdieping,
maar wordt de veertiende genoemd.
Hetzelfde gebeurt in landen als Korea en Japan, maar met de vierde
verdieping,
omdat dat nummer als een teken van de dood staat.
In India wordt de numerologie gebruikt bij heilige architectuur.
Voordat een huis wordt gebouwd, controleren de inwoners zorgvuldig elke
grootte, omdat de getallen het resultaat zijn van de berekeningen
symbolische afbeeldingen van goden of godinnen die de mensen
geluk of ongeluk brengen.
In de Middeleeuwen werd voornamelijk numerologie gebruikt om de
toekomst te voorspellen, vaak in combinatie met astrologie en waarzeggerij.
Een van de meest bekende numerologen van dit tijdperk was de Engelsman
John Dee, de officiële hofmagiër van koningin Elizabeth I.
Ze vertrouwde volledig op haar voorspellende krachten en hij maakte zo
de  meest veelbelovende dag voor haar kroning.
De 19e-eeuwse Ierse leider Charles Stewart Parnell wilde een wet
die dertien artikelen bevatte die niet werden ondertekend.
Er was een veertiende in het achterhoofd voordat hij instemde.

   Gebeurtenissen die numerologie gebruiken, kunnen worden
voorspeld of uitgelegd?
Er zijn mensen die historische gebeurtenissen en cijfers en naar
allerlei conclusies vertalen. Een bekend voorbeeld,
terroristische aanslagen van 11 september 2001,
een datum die op een Amerikaan als 9-11 wordt geschreven.
Het nummer 911 is het noodnummer in de Verenigde Staten.
Minder bekend is dat tussen 11 september 2001 en
de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 na 911 dagen waren.
In Nederland, exact 911 dagen na de moord op Pim Fortuyn
(op 6 mei 2002) werd Theo van Gogh vermoord.
Er is nooit aangetoond dat deze feiten op iets anders dan toeval berusten.

Index  – >